SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 19 (1) 2020

Spis treści:

Zeszyt 19 (1) 2020 str. 3-10
Wojciech Skórzewski
Układ urbanistyczny a oszczędność energii
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 11-19
Eliza Maciejewska
Redefining cities in view of climatic changes „sponge city” – przykłady rozwiązań w chińskich miastach zagrożonych powodzią – Wuhan, Changde i Jinhua
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 21-30
Dorota Kula, Łukasz Wodzyński
Przenoszenie fluktuacji termicznych przez przegrodę budowlaną utworzoną z periodycznego kompozytu
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 31-41
Agnieszka Boas Berg, Dana Adamcová, Petra Martínez Barroso, Markéta Šourková, Magdalena Daria Vaverková
Wpływ zielonych dachów na jakość wody deszczowej oraz wybrane problemy ekoploatacyjne – studium przypadku
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 43-48
Anatoliy Rokochynskiy, Vasyl Turcheniuk, Pavlo Volk, Nataliia Prykhodko, Nadiia Frolenkova
Oszczędzanie zasobów w systemach nawadniania pól ryżowych w dolinie Dunaju wynikające z ponownego wykorzystania wody drenażowej i ścieków
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 49-61
Simon Rabarijoely, Łukasz Stolc, Jacek Bąkowski
Wykorzystanie metod numerycznych do projektowania konstrukcji oporowej w gruntach mineralnych
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 63-71
Ewa Iwanicka ,, Sylwia Janiszewska , Eugeniusz Koda
Remediacja i stabilizacja zanieczyszczonego podłoża pod istniejącymi budynkami – analiza przypadku
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 73-84
Sławomir Bajkowski
Długość wpływania strumienia na koronie progu przepuszczalnego z przelewem o ostrej krawędzi na skarpie górnej
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 85-92
Yuliia Trach
Metoda perspektywna usuwania metali ciężkich z wód podziemnych zachodniej Ukrainy
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 93-102
Volodymyr Snitynskyy, Ivan Kernytskyy, Bohdan Diveyev, Orest Horbay, Petro Koruniak, Ruslan Humenyuk, Tetiana Kokhana
Działanie oraz optymalna konstrukcja dynamicznego absorbera drgań
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 103-109
Andrei Podvornyi
Stateczność anizotropowych powłok cylindrycznych pod wpływem skręcania w położeniu przestrzennym
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 111-118
Vasyl Korbutiak, Dmytro Stefanyshyn, Oleh Lahodniuk, Alina Lahodniuk
Łączone podejście do rozwiązywania zagadnień oceny zagrożeń powodziowych z wykorzystaniem danych wodowskazowych i danych przestrzennych
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).