SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 11 (2) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (2) 2012 str. 3–10
Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
ZAGADNIENIE EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W LINIOWO-SPRĘŻYSTEJ PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 11–23
Simon Rabarijoely, Paweł Sujka
STATYSTYCZNE IDENTYFIKACJE WARSTW GRUNTÓW NA PODSTAWIE SONDOWAŃ GEOTECHNICZNYCH
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 25–33
Marek Bajda, Marcin Biliniak, Mariusz Lech
WYKORZYSTANIE SONDY CPTU 15 cm2 DO BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 35–42
Mirosława Górecka
GŁÓWNE ZALECENIA W PROJEKTOWANIU NISKOENERGOCHŁONNYCH DOMÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 43–56
Krzysztof Woźniak
LITURGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WNĘTRZ CERKWI
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).