SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 pp. 89-98

Norbert Dąbkowski, Wojciech Chojecki

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland

Keywords: craft brewery, building, material and construction solutions
Abstract:

The work presents material and construction solutions for selected buildings craft breweries. Elements such
as foundations, walls, rims and beams, ceilings, floors, installations were examined. The analysis of the use
of individual materials was made.

pub/17_1_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/17_1_89.pdf

For citation:

MLA Dąbkowski, Norbert, and Wojciech Chojecki. "Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 89-98.
APA Dąbkowski N. and Chojecki W. (2018). Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 89-98
ISO 690 Dąbkowski, Norbert, Chojecki, Wojciech. Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 89-98.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom17/zeszyt1/abstrakt-89.html