SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 pp. 27-35

Marek Dohojda, Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS

Keywords: multi-spot underground garage, garage design, garage exploitation
Abstract:

In this article the subject of multi-spot underground garages, as well as complex engineering problems arising
in their design and implementation were taken up. In addition, the basic elements of the project and selected
problems that manifest themselves in garages during their exploitation were analyses.

pub/16_4_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/16_4_27.pdf

For citation:

MLA Dohojda, Marek, et al. "MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 27-35.
APA Dohojda, M. et al. (2017). MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 27-35
ISO 690 Dohojda, Marek, Wągrowska, Monika, Witkowska-Dobrev, Joanna. MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 27-35.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom16/zeszyt4/abstrakt-27.html