SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 pp. 87–92

Wiesław Nagórko, Monika Wągrowska, Ewaryst Wierzbicki

PROFESOR CZESŁAW WOŹNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE

Keywords: Czesław Woźniak
Abstract: Profesor Czesław Woźniak
pub/14_4_87.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/14_4_87.pdf

For citation:

MLA Nagórko, Wiesław, et al. "PROFESOR CZESŁAW WOŹNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 87–92.
APA Nagórko, W. et al. (2015). PROFESOR CZESŁAW WOŹNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 87–92
ISO 690 Nagórko, Wiesław, Wągrowska, Monika, Wierzbicki, Ewaryst. PROFESOR CZESŁAW WOŹNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 87–92.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom14/zeszyt4/abstrakt-87.html