SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 pp. 121–124

Andrzej Ciepielowski

CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI

Keywords: WIESŁAW NAGÓRKA
Abstract: CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI
pub/13_2_121.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/13_2_121.pdf

For citation:

MLA Ciepielowski, Andrzej. "CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 121–124.
APA Ciepielowski A. (2014). CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 121–124
ISO 690 Ciepielowski, Andrzej. CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 121–124.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom13/zeszyt2/abstrakt-121.html