SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 pp. 123–125

KRONIKA

Fiftieth career Professor Wojciech Żółtowski

Keywords: Wojciech Żółtowski
Abstract: Fiftieth career Professor Wojciech Żółtowski
pub/12_2_123.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/12_2_123.pdf

For citation:

MLA , . "Fiftieth career Professor Wojciech Żółtowski." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 123–125.
APA (2013). Fiftieth career Professor Wojciech Żółtowski. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 123–125
ISO 690 , . Fiftieth career Professor Wojciech Żółtowski. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 123–125.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom12/zeszyt2/abstrakt-123.html