SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (2) 2011 pp. 49–50

Andrzej Ciepielowski

Book Review: Edward Szymanski "Building Materials. Volume I"

Keywords: book review, Szymański, building materials
Abstract: Book Review: Edward Szymański "Building Materials. Volume I"
pub/10_2_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue2/10_2_49.pdf

For citation:

MLA Ciepielowski, Andrzej. "Book Review: Edward Szymanski "Building Materials. Volume I"." Acta Sci.Pol. Architectura 10.2 (2011): 49–50.
APA Ciepielowski A. (2011). Book Review: Edward Szymanski "Building Materials. Volume I". Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (2), 49–50
ISO 690 Ciepielowski, Andrzej. Book Review: Edward Szymanski "Building Materials. Volume I". Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.2: 49–50.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.architectura.actapol.net/tom10/zeszyt2/abstrakt-49.html