SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (4) 2010 str. 5–13

Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev

WPŁYW STRUKTURY GRADIENTOWEJ NA WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

słowa kluczowe: materiałtypu FGM, podłużna gradacja własności, modelowanie asymptotyczne
abstrakt: Przedmiotem rozważań jest wielowarstwowa przegroda zbudowana z kompozytu o funkcyjnej gradacji własności, charakteryzująca się podłużną gradacją materiału (FGM – Functionally Graded Materiale). Każda z warstw kompozytu składa się z dwóch izotropowych jednorodnych składników, będących w płaskim stanie odkształcenia.
pub/9_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt4/9_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wągrowska, Monika, and Joanna Witkowska-Dobrev. "INFLUENCE OF GRADIENT STRUCTURE ON ELASTIC PROPERTIES FOR MULTILAYERED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 9.4 (2010): 5–13.
APA Wągrowska M. and Witkowska-Dobrev J. (2010). INFLUENCE OF GRADIENT STRUCTURE ON ELASTIC PROPERTIES FOR MULTILAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (4), 5–13
ISO 690 Wągrowska, Monika, Witkowska-Dobrev, Joanna. INFLUENCE OF GRADIENT STRUCTURE ON ELASTIC PROPERTIES FOR MULTILAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.4: 5–13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue4/abstract-5.html