SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (4) 2010 str. 35–46

Dariusz Kiziewicz

OCENA ZACHOWANIA SIĘ NASYPU HYDROTECHNICZNEGO NA PODŁOŻU ORGANICZNYM W OKRESIE BUDOWY I EKSPLOATCJI

słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, grunty organiczne, obrót kierunków naprężeń głównych
abstrakt: W dobie mających ostatnio miejsce również w Polsce powodzi szczególną uwagę zwraca się na obiekty gospodarki wodnej. Jednym z nich jest zapora czołowa zbiornika Nielisz, którego jednym z głównych zadań jest ochrona przed wezbraniami powodziowymi dorzecza górnego Wieprza. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń numerycznych zachowania się zapory zbiornika Nielisz przy wykorzystaniu programu Plaxis i zastosowaniu modelu Modified Cam-Clay dla zalegającego poniżej namułu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie kształtu i rozmiarów stref koncentracji przemieszczeń oraz kątów obrotu kierunków naprężeń głównych, które można tam zaobserwować. Dostępność urządzeń pozwalających na rozpoznanie anizotropii właściwości mechanicznych gruntów jest obecnie wyraźnie ograniczona. Rozwiązaniem wydaje sięokreślenie proporcji między war-tościami parametrów wytrzymałościowych uzyskanych z badań trójosiowych przy standardowej ścieżce obciążenia z wartościami tych parametrów przy innych ścieżkach naprężenia lepiej odwzorowujących warunki in situ.
pub/9_4_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt4/9_4_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiziewicz, Dariusz. "EVALUATION OF EMBANKMENT BEHAVIOUR ON ORGANIC SUBSOIL DURING CONSTRUCTION AND EXPLOITATION." Acta Sci.Pol. Architectura 9.4 (2010): 35–46.
APA Kiziewicz D. (2010). EVALUATION OF EMBANKMENT BEHAVIOUR ON ORGANIC SUBSOIL DURING CONSTRUCTION AND EXPLOITATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (4), 35–46
ISO 690 Kiziewicz, Dariusz. EVALUATION OF EMBANKMENT BEHAVIOUR ON ORGANIC SUBSOIL DURING CONSTRUCTION AND EXPLOITATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.4: 35–46.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue4/abstract-35.html