SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (4) 2010 str. 25–34

Paweł Galas

OCENA STATECZNOŚCI NASYPU NA PODŁOŻU ORGANICZNYM Z WYKORZYSTANIEM BADAŃ DMT

słowa kluczowe: współczynnik stateczności, badania dylatometryczne, grunty organiczne, budowa etapowa nasypu
abstrakt: W artykule przedstawiono obliczenia stateczności ogólnej zapory głównej zbiornika Nielisz, który ze względu na zalegające grunty organiczne wykonany został w dwóch etapach. Obliczenia stateczności wykonano dla poszczególnych etapów budowy nasypu, bazując na wynikach badań przeprowadzonych przez Katedrę Geoinżynierii oraz metodach analizy równowagi granicznej. Szczególną uwagę zwrócono na sposób wyznaczania wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu na podstawie badań dylatometrycznych oraz zastosowanie badań DMT do obliczeń stateczności ogólnej.
pub/9_4_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt4/9_4_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Galas, Paweł. "USE OF FLAT DILATOMETER TESTS IN SLOPE STABILITY ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Architectura 9.4 (2010): 25–34.
APA Galas P. (2010). USE OF FLAT DILATOMETER TESTS IN SLOPE STABILITY ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (4), 25–34
ISO 690 Galas, Paweł. USE OF FLAT DILATOMETER TESTS IN SLOPE STABILITY ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.4: 25–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue4/abstract-25.html