SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 9 (4) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (4) 2010 str. 5–13
Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
WPŁYW STRUKTURY GRADIENTOWEJ NA WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 15–23
Olga Szlachetka, Monika Wągrowska
EFEKT WARSTWY BRZEGOWEJ W WARSTWOWEJ PRZEGRODZIE O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 25–34
Paweł Galas
OCENA STATECZNOŚCI NASYPU NA PODŁOŻU ORGANICZNYM Z WYKORZYSTANIEM BADAŃ DMT
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 35–46
Dariusz Kiziewicz
OCENA ZACHOWANIA SIĘ NASYPU HYDROTECHNICZNEGO NA PODŁOŻU ORGANICZNYM W OKRESIE BUDOWY I EKSPLOATCJI
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 47–56
Konrad Podawca, Bartłomiej Kalinowski
WPŁYW ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKÓW WODNYCH STERNA I BOLOMEYA NA KLASY KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).