SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (3) 2010 str. 51–57

Henryk Żelazny

WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE I ZNISZCZENIE KOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW KORYT W EKSPERYMENTALNEJ TUCZARNI TRZODY CHLEWNEJ

słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, stal, koryto, tuczarnia
abstrakt: W budynkach do przemysłowego tuczu zwierząt, gdzie wilgotnośćwzględna powietrza wynosi 80–90%, a atmosfera zawiera znaczne ilości NH3, CO2 i H2S, istnieją warunki sprzyjające szybkiej korozji elementów stalowych. Badania przeprowadzone w eksperymentalnej tuczarni dotyczyły kształtowania się wilgotności względnej powietrza oraz stopnia zniszczenia stalowych elementów koryt, spowodowanego korozją elektrochemiczną. Prawie we wszystkich kojcach stwierdzono znaczne uszkodzenia wykonanych ze stali przegród, łącznie z kilkoma przypadkami zupełnego rozerwania prętów w miejscach ich największego skorodowania. Przyspieszenie tych procesów korozyjnych powodowała olbrzymia wilgotność powietrza w budynku w okresie jesienno-zimowym, przekraczająca nawet 80%.
pub/9_3_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żelazny, Henryk. "MOISTURE CONDITIONS AND CORROSION DESTRUCTION OF STEEL ELEMENTS OF TROUGHS IN THE EXPERIMENTAL FARM OF SWINE." Acta Sci.Pol. Architectura 9.3 (2010): 51–57.
APA Żelazny H. (2010). MOISTURE CONDITIONS AND CORROSION DESTRUCTION OF STEEL ELEMENTS OF TROUGHS IN THE EXPERIMENTAL FARM OF SWINE. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (3), 51–57
ISO 690 Żelazny, Henryk. MOISTURE CONDITIONS AND CORROSION DESTRUCTION OF STEEL ELEMENTS OF TROUGHS IN THE EXPERIMENTAL FARM OF SWINE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.3: 51–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue3/abstract-51.html