SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (3) 2010 str. 39–49

Aneta Ziółkowska

ORGANIGRAM, CZYLI SCHEMAT ORGANIZACYJNY BUDOWY STADIONU NARODOWEGO

słowa kluczowe: organigram, struktura organizacyjna, schemat organizacyjny, więzi organizacyjne
abstrakt: W artykule przedstawiono rolę organigramu w zarządzaniu całym projektem. Pojęcie „organigram” wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza schemat organizacyjny. Funkcjonuje w naszym społeczeństwie od niedawna, gdy na polskim rynku zaczęły pojawiać się konsorcja polsko-niemieckie. W celu opisania jego roli przytoczono istotę struktury i schematu organizacyjnego. Zaprezentowane zostały typy więzi i zależności między elementami struktury organizacyjnej. Analizę przeprowadzono na przykładzie schematu organizacyjnego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.
pub/9_3_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ziółkowska, Aneta. "ORGANIGRAM, A PLAN OF BUILDING THE NATIONAL STADIUM." Acta Sci.Pol. Architectura 9.3 (2010): 39–49.
APA Ziółkowska A. (2010). ORGANIGRAM, A PLAN OF BUILDING THE NATIONAL STADIUM. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (3), 39–49
ISO 690 Ziółkowska, Aneta. ORGANIGRAM, A PLAN OF BUILDING THE NATIONAL STADIUM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.3: 39–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue3/abstract-39.html