SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (3) 2010 str. 3–15

Jacek Jaworski

O PEWNEJ METODZIE OBLICZANIA PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH W KSZTAŁCIE WYDRĄŻONEGO ŚCIĘTEGO STOŻKA

słowa kluczowe: słup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
abstrakt: W pracy wyprowadzono wzory na pierwszą częstość drgań własnych (giętnych) stalowego słupa w kształcie wydrążonego ściętego stożka (rury stożkowej) o zmiennej grubości ścianki. Zastosowano pewien przybliżony sposób wyznaczania okresu drgań własnych słupa lub innej konstrukcji typu wieżowego. Uzyskane rozwiązanie zawiera całki, dla których nie jest znane rozwiązanie ogólne, konieczne jest ich obliczenie numeryczne. Rozwiązano także przypadek rury stożkowej o stałej grubości ścianki.
pub/9_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaworski, Jacek. "ON SOME METHOD FOR THE CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE." Acta Sci.Pol. Architectura 9.3 (2010): 3–15.
APA Jaworski J. (2010). ON SOME METHOD FOR THE CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (3), 3–15
ISO 690 Jaworski, Jacek. ON SOME METHOD FOR THE CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.3: 3–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue3/abstract-3.html