SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (3) 2010 str. 27–37

Agata Pawłat-Zawrzykraj, Karolina K. Swornik

KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO POPRZEZ AKTA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY SEROCK

słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, ład przestrzenny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
abstrakt: W artykule przedstawiono akty planowania przestrzennego, stanowiące narzędzie kształtowania ładu przestrzennego gminy. Następnie przeanalizowano przykład gminy Serock, która wyróżnia się znacznym pokryciem obszaru gminy obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Problemem badawczym jest pytanie, czy realizacja tych planów gwarantuje rozwój przestrzenny gminy z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.
pub/9_3_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłat-Zawrzykraj, Agata, and Karolina K. Swornik. "SHAPING OF SPATIAL ORDER THROUGH ACTS ON SPATIAL PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE SEROCK MUNICIPALITY." Acta Sci.Pol. Architectura 9.3 (2010): 27–37.
APA Pawłat-Zawrzykraj A. and Swornik K.K. (2010). SHAPING OF SPATIAL ORDER THROUGH ACTS ON SPATIAL PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE SEROCK MUNICIPALITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (3), 27–37
ISO 690 Pawłat-Zawrzykraj, Agata, Swornik, Karolina K.. SHAPING OF SPATIAL ORDER THROUGH ACTS ON SPATIAL PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE SEROCK MUNICIPALITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.3: 27–37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue3/abstract-27.html