SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 9 (3) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 3–15
Jacek Jaworski
O PEWNEJ METODZIE OBLICZANIA PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH W KSZTAŁCIE WYDRĄŻONEGO ŚCIĘTEGO STOŻKA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 17–26
Mirosława Górecka
PRZESZKLENIA W ARCHITEKTURZE NISKOENERGOCHŁONNEGO MAŁEGO DOMU MIESZKALNEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 27–37
Agata Pawłat-Zawrzykraj, Karolina K. Swornik
KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO POPRZEZ AKTA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY SEROCK
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 39–49
Aneta Ziółkowska
ORGANIGRAM, CZYLI SCHEMAT ORGANIZACYJNY BUDOWY STADIONU NARODOWEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 51–57
Henryk Żelazny
WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE I ZNISZCZENIE KOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW KORYT W EKSPERYMENTALNEJ TUCZARNI TRZODY CHLEWNEJ
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).