SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (2) 2010 str. 35–44

Gabriela Rutkowska, Paweł Kijanka

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH CECH TECHNICZNYCH CEGIEŁ PEŁNYCH NA PRZYKŁADACH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

słowa kluczowe: cegła pełna, cechy techniczne
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych cech technicznych cegieł pełnych dawnych i współczesnych. Badania przeprowadzono na próbkach pobranych z siedmiu reprezentatywnych obiektów. Otrzymane wyniki mogą być po- mocne przy wyznaczeniu sposobów napraw ceglanych budynków jednorodzinnych. Stan zachowania ceglanych budynków jest zróżnicowany – od budowli w zadowalającym stanie technicznym do obiektów zagrażających bezpieczeństwu. Przyczyny niszczenia badanych obiektów wynikają przede wszystkim z właściwości samych cegieł i użytych zapraw, jak również z usytuowania budynków w terenie, klimatu czy dbałości o nie.
pub/9_2_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt2/9_2_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, and Paweł Kijanka. "COMPARATIVE ANALYSIS OF CHOSEN TECHNICAL FEATURES OF SOLID BRICKS ON THE EXAMPLES OF SINGLE-FAMILY HOUSES." Acta Sci.Pol. Architectura 9.2 (2010): 35–44.
APA Rutkowska G. and Kijanka P. (2010). COMPARATIVE ANALYSIS OF CHOSEN TECHNICAL FEATURES OF SOLID BRICKS ON THE EXAMPLES OF SINGLE-FAMILY HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (2), 35–44
ISO 690 Rutkowska, Gabriela, Kijanka, Paweł. COMPARATIVE ANALYSIS OF CHOSEN TECHNICAL FEATURES OF SOLID BRICKS ON THE EXAMPLES OF SINGLE-FAMILY HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.2: 35–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue2/abstract-35.html