SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (2) 2010 str. 3–9

Czesław Woźniak

MODELOWANIE ASYMPTOTYCZNE I EFEKT WARSTWY BRZEGOWEJ DLA WARSTWOWYCH KOMPOZYTÓW GRADIENTOWYCH

słowa kluczowe: FGM, matematyczne modelowanie, przewodnictwo ciepła
abstrakt: W pracy sformułowano dwa cele. Pierwszy z nich to opracowanie asymptotycznej metody modelowania dwufazowych kompozytów warstwowych o strukturze gradientowej. Drugim celem jest wyprowadzenie równania tzw. warstwy brzegowej, które dokładnie spełnia warunki brzegowe postulowane w ramach przybliżenia asymptotycznego. Rozważania przeprowadzono na przykładzie stacjonarnego zagadnienia przewodnictwa cieplnego. Proponowana procedura może być uogólniona na inne zagadnienia termomechaniki kompozytów gradientowych.
pub/9_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt2/9_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Czesław. "ASYMPTOTIC MODELLING AND BOUNDARY-LAYER EFFECT FOR FUNCTIONALLY GRADED MICROLAYERED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 9.2 (2010): 3–9.
APA Woźniak C. (2010). ASYMPTOTIC MODELLING AND BOUNDARY-LAYER EFFECT FOR FUNCTIONALLY GRADED MICROLAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (2), 3–9
ISO 690 Woźniak, Czesław. ASYMPTOTIC MODELLING AND BOUNDARY-LAYER EFFECT FOR FUNCTIONALLY GRADED MICROLAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.2: 3–9.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue2/abstract-3.html