SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (2) 2010 str. 23–33

Janusz Urbański, Marta Jaworska

BADANIA DŁUGOŚCI ODSKOKU HYDRAULICZNEGO NA MODELU JAZU

słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, jaz, długość odskoku hydraulicznego
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań długości zatopionego odskoku hydraulicznego. Doświadczenia przeprowadzono na modelu budowli piętrzącej z wypływem wody spod zasuwy i niecką wypadową. Geometria modelu i warunki hydrauliczne w doświadczeniach były typowe dla małych jazów występujących w terenie. Pomierzone długości odskoku porównano z obliczonymi wzorami innych autorów oraz równaniami zalecanymi do stosowania w praktyce projektowej. Opracowano równania wiążące bezwymiarową długość odskoku λ0 = L0/h1 z hydraulicznymi parametrami strumienia: q, v, Fr1. Wyniki doświadczeń wykazały, że wzrost stopnia zatopienia odskoku hydraulicznego wpływa na ograniczenie jego długości.
pub/9_2_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt2/9_2_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Janusz, and Marta Jaworska. "INVESTIGATIONS OF LENGTH OF HYDRAULIC JUMP ON WEIR MODEL." Acta Sci.Pol. Architectura 9.2 (2010): 23–33.
APA Urbański J. and Jaworska M. (2010). INVESTIGATIONS OF LENGTH OF HYDRAULIC JUMP ON WEIR MODEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (2), 23–33
ISO 690 Urbański, Janusz, Jaworska, Marta. INVESTIGATIONS OF LENGTH OF HYDRAULIC JUMP ON WEIR MODEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.2: 23–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue2/abstract-23.html