SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (2) 2010 str. 11–21

Katarzyna Jeleniewicz, Wiesław Nagórko

DRGANIA WŁASNE W PERIODYCZNIE ZBROJONYCH PŁYTACH SPRĘŻYSTYCH

słowa kluczowe: płyta zbrojona, sprężystość płyty, metody homogenizacji, drgania płyt
abstrakt: W pracy rozważa się płyty wzmocnione żebrami. Zakładając periodyczne rozmieszczenie żeber w płycie, konstruuje się model uśredniony. Metoda, jaką tu zastosowano, nie jest metodą asymptotyczną. W równaniach modelujących pozostaje parametr mikrostruktury (wymiar komórki periodyczności). W celu przetestowania modelu analizuje się przypadek drgań własnych.
pub/9_2_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt2/9_2_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeleniewicz, Katarzyna, and Wiesław Nagórko. "FREE VIBRATIONS IN A PERIODICALLY RIBBED ELASTIC PLATE." Acta Sci.Pol. Architectura 9.2 (2010): 11–21.
APA Jeleniewicz K. and Nagórko W. (2010). FREE VIBRATIONS IN A PERIODICALLY RIBBED ELASTIC PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (2), 11–21
ISO 690 Jeleniewicz, Katarzyna, Nagórko, Wiesław. FREE VIBRATIONS IN A PERIODICALLY RIBBED ELASTIC PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.2: 11–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue2/abstract-11.html