SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 9 (2) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (2) 2010 str. 3–9
Czesław Woźniak
MODELOWANIE ASYMPTOTYCZNE I EFEKT WARSTWY BRZEGOWEJ DLA WARSTWOWYCH KOMPOZYTÓW GRADIENTOWYCH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 11–21
Katarzyna Jeleniewicz, Wiesław Nagórko
DRGANIA WŁASNE W PERIODYCZNIE ZBROJONYCH PŁYTACH SPRĘŻYSTYCH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 23–33
Janusz Urbański, Marta Jaworska
BADANIA DŁUGOŚCI ODSKOKU HYDRAULICZNEGO NA MODELU JAZU
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 35–44
Gabriela Rutkowska, Paweł Kijanka
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH CECH TECHNICZNYCH CEGIEŁ PEŁNYCH NA PRZYKŁADACH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).