SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (1) 2010 str. 41–49

Norbert Dąbkowski, Krzysztof Matuszewicz

ANALIZA CIEPLNA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

słowa kluczowe: przenikanie ciepła, termomodernizacja
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki badań oraz obliczenia dotyczące analizy cieplnej (określenie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła) zewnętrznych przegród pionowych w budynkach mieszkalnych wybranych gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu.
pub/9_1_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert, and Krzysztof Matuszewicz. "THERMAL ANALYSIS OF EXTERNAL VERTICAL PARTITIONS IN DWELLING-HOUSES OF SOME CHOSEN ECOLOGICAL FARMS IN THE PODKARPACIE VOIVODSHIP." Acta Sci.Pol. Architectura 9.1 (2010): 41–49.
APA Dąbkowski N. and Matuszewicz K. (2010). THERMAL ANALYSIS OF EXTERNAL VERTICAL PARTITIONS IN DWELLING-HOUSES OF SOME CHOSEN ECOLOGICAL FARMS IN THE PODKARPACIE VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (1), 41–49
ISO 690 Dąbkowski, Norbert, Matuszewicz, Krzysztof. THERMAL ANALYSIS OF EXTERNAL VERTICAL PARTITIONS IN DWELLING-HOUSES OF SOME CHOSEN ECOLOGICAL FARMS IN THE PODKARPACIE VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.1: 41–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue1/abstract-41.html