SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (1) 2010 str. 31–40

Ewa Sawicka, Adam P. Kozioł

WZGLĘDNA INTENSYWNOŚĆ TURBULENCJI STRUMIENIA WODY W KORYCIE O DWUDZIELNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM

słowa kluczowe: koryta otwarte, koryta złożone, turbulencja, pomiary
abstrakt: W pracy przedstawiono zmienność względnej intensywności turbulencji strumienia, obliczonej na podstawie pomierzonych chwilowych podłużnych wartości prędkości wody w korycie o dwudzielnym złożonym przekroju poprzecznym. Przeanalizowano zmiany intensywności turbulencji dla jednego napełnienia w warunkach jednostajnie ustalonego przepływu. Pomiary prędkości wody prowadzono w betonowym kanale laboratoryjnym, długości 16 m i szerokości 2,08 m, z symetrycznymi terenami zalewowymi o trapezowym przekroju poprzecznym. Chwilowe składowe prędkości mierzono w korycie z szorstkimi terenami zalewowymi i skarpami koryta głównego. Określono zmiany intensywności turbulencji w poszczególnych częściach koryta. Badania wykazały, że wartości intensywności turbulencji w pionach koryta rosną wraz z oddalaniem się od powierzchni zwierciadła wody w kierunku do dna i skarp. Uzyskane wyniki porównano z opisanymi w literaturze.
pub/9_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Ewa, and Adam P. Kozioł. "RELATIVE TURBULENCE INTENSITY IN A TWO- STAGE CHANNEL." Acta Sci.Pol. Architectura 9.1 (2010): 31–40.
APA Sawicka E. and Kozioł A.P. (2010). RELATIVE TURBULENCE INTENSITY IN A TWO- STAGE CHANNEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (1), 31–40
ISO 690 Sawicka, Ewa, Kozioł, Adam P.. RELATIVE TURBULENCE INTENSITY IN A TWO- STAGE CHANNEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.1: 31–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue1/abstract-31.html