SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (1) 2010 str. 17–29

Agnieszka Dudzik, Paulina Obara

ANALIZA STATECZNOŚCI BELKI TIMOSHENKI SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM

słowa kluczowe: stateczność, siła krytyczna, podłoże sprężyste, belka Timoshenki
abstrakt: W pracy poddano analizie belkę Timoshenki, spoczywającą na dwuparametrowym podłożu sprężystym. Wyprowadzone zostało różniczkowe równanie równowagi dynamicznej belki ściskanej zachowawczą siłą osiową oraz została przeprowadzona analiza rozwiązania tego równania, w zależności od wzajemnych relacji między jego współczynnikami. Wyprowadzona została formalnie ścisła macierz sztywności podstawowego elementu belkowego, a rozwijając otrzymaną macierz w szereg potęgowy, względem argumentów występujących w niej funkcji, wyznaczona została macierz sztywności elementu pracującego z udziałem sprężystego podłoża i stałej siły osiowej. Wykazano, że macierze MES, otrzymane przy wykorzystaniu tzw. fizycznych funkcji kształtu, stanowią liniowe przybliżenie macierzy formalnie ścisłej. Wyznaczony został również wzór na siłę krytyczną dla belki swobodnie podpartej, współpracującej z podłożem sprężystym.
pub/9_1_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudzik, Agnieszka, and Paulina Obara. "THE STABILITY ANALYSIS OF TIMOSHENKO BEAM ON ELASTIC FOUNDATION." Acta Sci.Pol. Architectura 9.1 (2010): 17–29.
APA Dudzik A. and Obara P. (2010). THE STABILITY ANALYSIS OF TIMOSHENKO BEAM ON ELASTIC FOUNDATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (1), 17–29
ISO 690 Dudzik, Agnieszka, Obara, Paulina. THE STABILITY ANALYSIS OF TIMOSHENKO BEAM ON ELASTIC FOUNDATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.1: 17–29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue1/abstract-17.html