SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 9 (1) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 3–15
Edward Wiencław, Eugeniusz Koda
NUMERYCZNA ANALIZA SKUTECZNOŚCI ŚCIAN SZCZELINOWYCH JAKO EKRANU PRZECIWFILTRACYJNEGO PODCZAS ODWADNIANIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 17–29
Agnieszka Dudzik, Paulina Obara
ANALIZA STATECZNOŚCI BELKI TIMOSHENKI SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 31–40
Ewa Sawicka, Adam P. Kozioł
WZGLĘDNA INTENSYWNOŚĆ TURBULENCJI STRUMIENIA WODY W KORYCIE O DWUDZIELNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 41–49
Norbert Dąbkowski, Krzysztof Matuszewicz
ANALIZA CIEPLNA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).