SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (3) 2009 str. 49–64

Wiesław Buczkowski

ROZWIĄZYWANIE BELEK O ZMIENNEJ SZTYWNOŚCI METODĄ RÓŻNIC SKOŃCZONYCH

słowa kluczowe: belki o zmiennej sztywności, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
abstrakt: W pracy przedstawiono rozwiązania dla belek o zmiennej sztywności. Obliczenia wykonano metodą różnic skończonych. Pokazano sposób postępowania przy budowie macierzy układów równań przemieszczeniowych oraz przedstawiono rozwiązania dla kilku schematów statycznych belek o zmiennej sztywności, obciążonych w sposób masowy oraz różnicą temperatury między dolną i górną płaszczyzną belki. Przedstawione w pracy macierze ze współczynnikami o ogólnych oznaczeniach pozwalają w prosty sposób uzyskać rozwiązania dla belek o tym samym schemacie statycznym, ale o dowolnych sztywnościach.
pub/8_3_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczkowski, Wiesław. "SOLUTION OF BEAMS OF CHANGEABLE RIGIDITY WITH USE OF FINITE-DIFFERENCE METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 8.3 (2009): 49–64.
APA Buczkowski W. (2009). SOLUTION OF BEAMS OF CHANGEABLE RIGIDITY WITH USE OF FINITE-DIFFERENCE METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (3), 49–64
ISO 690 Buczkowski, Wiesław. SOLUTION OF BEAMS OF CHANGEABLE RIGIDITY WITH USE OF FINITE-DIFFERENCE METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.3: 49–64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue3/abstract-49.html