SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (3) 2009 str. 33–47

Rafał Kamiński, Krystyna Spychalska, Mykhaylo Delyavskyy

ANALIZA WPŁYWU WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MOSTOWEJ NA JEJ STAN GRANICZNY

słowa kluczowe: konstrukcja mostowa, kratownica przestrzenna, wzmocnienie konstrukcji
abstrakt: W pracy rozpatruje się konstrukcję mostową złożoną z płyty betonowej połączonej z węzłami pasa dolnego kratownicy przestrzennej. Konstrukcja jest podparta na sztywno w odległości 30 m. Analizuje się wpływ różnego rodzaju wzmocnień pomostu konstrukcji na nośność graniczną jej części kratowej. Rozwiązanie otrzymano metodą elementów skończonych, wykorzystując program Cosmos.
pub/8_3_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kamiński, Rafał, et al. "ANALYSIS TO EFFECT OF BRIDGED CONSTRUCTION REINFORCEMENT FOR ITS ULTIMATE STATE." Acta Sci.Pol. Architectura 8.3 (2009): 33–47.
APA Kamiński, R. et al. (2009). ANALYSIS TO EFFECT OF BRIDGED CONSTRUCTION REINFORCEMENT FOR ITS ULTIMATE STATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (3), 33–47
ISO 690 Kamiński, Rafał, Spychalska, Krystyna, Delyavskyy, Mykhaylo. ANALYSIS TO EFFECT OF BRIDGED CONSTRUCTION REINFORCEMENT FOR ITS ULTIMATE STATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.3: 33–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue3/abstract-33.html