SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (3) 2009 str. 3–19

Alojzy Szymański

CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – „CENTRUM WODNE” SGGW

słowa kluczowe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, „Centrum Wodne”, baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska
abstrakt: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wpisując się w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, złożyła wniosek o do&#-1279;nansowanie bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni i po pozytywnej ocenie uzyskała do&#-1279;nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. W ramach otrzymanej dotacji realizowany jest obecnie projekt: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW. W ramach tego projektu powstaje budynek, w którym zlokalizowanych jest 19 pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. W otoczeniu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zbudowano obiekt dydaktyczny – Park Wodny. Składa się on z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami tro&#-1279;cznymi i znajdującego ujście w końcowym zbiorniku wodnym. „Centrum Wodne” zostanie udostępnione pierwszym studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej z początkiem roku akademickiego 2010/2011.
pub/8_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymański, Alojzy. "SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTRE OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCE – “CENTRUM WODNE” (WATER CENTRE) OF THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES." Acta Sci.Pol. Architectura 8.3 (2009): 3–19.
APA Szymański A. (2009). SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTRE OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCE – “CENTRUM WODNE” (WATER CENTRE) OF THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (3), 3–19
ISO 690 Szymański, Alojzy. SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTRE OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCE – “CENTRUM WODNE” (WATER CENTRE) OF THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.3: 3–19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue3/abstract-3.html