SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (3) 2009 str. 21–31

Jacek Jaworski, Marta Boniecka, Marcin Nycz

OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ II. WYNIKI

słowa kluczowe: słup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
abstrakt: W pracy dla wybranych przykładów przedstawiono wyniki obliczeń okresu drgań własnych słupów stalowych otrzymane ze wzorów wyprowadzonych w pierwszej części tego artykułu. Wyniki te dotyczą słupa w kształcie stożka ściętego, szczególnego przypadku wydrążonego stożka ściętego (rury stożkowej) i ściętych ostrosłupów prawidłowych – pełnych i wydrążonych. Wyniki obliczeń własnych porównano z obliczeniami według załącznika 2 do normy PN-77/B-02011 i obliczeniami wykonanymi w programie komputerowym ANSYS.
pub/8_3_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaworski, Jacek, et al. "CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART II. RESULTS." Acta Sci.Pol. Architectura 8.3 (2009): 21–31.
APA Jaworski, J. et al. (2009). CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART II. RESULTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (3), 21–31
ISO 690 Jaworski, Jacek, Boniecka, Marta, Nycz, Marcin. CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART II. RESULTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.3: 21–31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue3/abstract-21.html