SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 8 (3) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 3–19
Alojzy Szymański
CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – „CENTRUM WODNE” SGGW
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 21–31
Jacek Jaworski, Marta Boniecka, Marcin Nycz
OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ II. WYNIKI
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 33–47
Rafał Kamiński, Krystyna Spychalska, Mykhaylo Delyavskyy
ANALIZA WPŁYWU WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MOSTOWEJ NA JEJ STAN GRANICZNY
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 49–64
Wiesław Buczkowski
ROZWIĄZYWANIE BELEK O ZMIENNEJ SZTYWNOŚCI METODĄ RÓŻNIC SKOŃCZONYCH
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 65–73
Norbert Dąbkowski, Dariusz Kiziewicz
KONCEPCJA EKOLOGICZNEGO DOMU MIESZKALNEGO NA MAZOWSZU
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).