SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (1) 2009 str. 51–57

Jan Radoń, Aleksandra Gryc, Agnieszka Sadłowska

OBLICZENIOWE PROGNOZOWANIE WZROSTU MIKROGRZYBÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

słowa kluczowe: mikrogrzyby, program komputerowy, budynek, prognozowanie
abstrakt: W pracy przedstawiono obliczeniowy, biohigrotermiczny model wzrostu mikrogrzybów opracowany w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli w Niemczech oraz program komputerowy o nazwie WUFI+ zbudowany przy udziale autora referatu. Program ten umożliwia obliczenie niestacjonarnego przebiegu temperatury i wilgotności na powierzchni przegród oraz oszacowanie na tej podstawie zagrożenia porażenia mikrogrzybami. Wykonano przykładowe obliczenia dla typowego budynku jednorodzinnego z wymaganą i ograniczoną, w celu zaoszczędzenia energii, wentylacją. Porównano przewidywany stopień zagrożenia mikrogrzybami dla obydwu tych przypadków.
pub/8_1_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radoń, Jan, et al. "COMPUTATIONAL FUNGUS GROWTH PREDICTION IN RESIDENTIAL BUILDINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 8.1 (2009): 51–57.
APA Radoń, J. et al. (2009). COMPUTATIONAL FUNGUS GROWTH PREDICTION IN RESIDENTIAL BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (1), 51–57
ISO 690 Radoń, Jan, Gryc, Aleksandra, Sadłowska, Agnieszka. COMPUTATIONAL FUNGUS GROWTH PREDICTION IN RESIDENTIAL BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.1: 51–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue1/abstract-51.html