SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (1) 2009 str. 41–50

Wojciech Gilewski, Maciej Kieniewicz, Wojciech Radomski

O WRAŻLIWOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH W BELKOWYM WIADUKCIE PODWIESZONYM DO ŁUKU NA ZMIANY PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KONSTRUKCJI

słowa kluczowe: wrażliwość, most podwieszony, metoda elementów skończonych
abstrakt: Przedmiotem rozważań jest wiadukt podwieszony do łuku. W trakcie projektowania konstrukcji zauważono, że siły w niektórych linach podwieszenia zmieniają się gwałtownie przy zmianach wzajemnego położenia pomostu i łuku, natomiast w innych linach tak dużych zmian nie obserwowano. Wyjaśnienia tego zjawiska poszukiwano na gruncie teorii wrażliwości. Wykazano, że wrażliwość sił w linach podwieszenia zależy od położenia lin w konstrukcji. W niektórych linach podwieszenia obserwuje się znacznie zwiększoną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów geometrycznych zadania. Oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wzajemne relacje parametrów geometrycznych konstrukcji, zarówno w procesie projektowania, jak i przy wykonaniu obiektu.
pub/8_1_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, et al. "ON SENSITIVITY ANALYSIS OF INTERNAL FORCES IN BEAM VIADUCT SUSPENDED TO ARCH ON CHANGES OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Architectura 8.1 (2009): 41–50.
APA Gilewski, W. et al. (2009). ON SENSITIVITY ANALYSIS OF INTERNAL FORCES IN BEAM VIADUCT SUSPENDED TO ARCH ON CHANGES OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (1), 41–50
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Kieniewicz, Maciej, Radomski, Wojciech. ON SENSITIVITY ANALYSIS OF INTERNAL FORCES IN BEAM VIADUCT SUSPENDED TO ARCH ON CHANGES OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.1: 41–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue1/abstract-41.html