SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (1) 2009 str. 31–40

Urszula Radoń

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI KRATOWEJ

słowa kluczowe: punkt projektowy, funkcja gęstości prawdopodobieństwa, wskaźnik niezawodności
abstrakt: W 1974 roku Hasofer i Lind pokazali, że problem braku niezmienniczości, charakterystyczny dla wskaźnika Cornella, może być rozwiązany przez rozwinięcie funkcji granicznej w szereg Taylora wokół punktu leżącego na powierzchni granicznej (punkt linearyzacji nazywamy punktem projektowym). W pracy do wyznaczenia punktu projektowego i wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda zastosowano algorytm iteracyjnej procedury Rackwitza-Fiesslera. Przeanalizowano, jak zmienia się wartość wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda, a tym samym prawdopodobieństwo awarii konstrukcji kratowej w zależności od przyjętego typu rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej w miarę zbliżania się do wartości granicznej obciążenia.
pub/8_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radoń, Urszula. "RELIABILITY ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Architectura 8.1 (2009): 31–40.
APA Radoń U. (2009). RELIABILITY ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (1), 31–40
ISO 690 Radoń, Urszula. RELIABILITY ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.1: 31–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue1/abstract-31.html