SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (1) 2009 str. 3–20

Jacek Jaworski, Marta Boniecka, Marcin Nycz

OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ I. WYPROWADZENIE WZORÓW

słowa kluczowe: słup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
abstrakt: W pracy rozwinięto przybliżony sposób wyznaczania okresu drgańwłasnych konstrukcji wieżowych (według normy PN-77/B-02011), zastępując podziałsłupa na skończoną liczbę mas skupionych i sumowanie iloczynów mas i kwadratów ugięć przez całkowanie. Wyprowadzono wzory do obliczeń pierwszej częstości (okresu) drgań własnych dla słupów w kształcie ściętego stożka i ściętego ostrosłupa prawidłowego. Rozwiązano także szczególny przypadek słupów w kształcie rur stożkowych (o ściankach zbieżnych), kiedy tworzące stożka (lub ostrosłupa) zewnętrznego i wewnętrznego przecinają oś stożka (lub ostrosłupa) w tym samym punkcie. Przykłady obliczeń i porównanie wyników zostaną zamieszczone w drugiej części pracy.
pub/8_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaworski, Jacek, et al. "CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART I DERIVATION OF FORMULAS." Acta Sci.Pol. Architectura 8.1 (2009): 3–20.
APA Jaworski, J. et al. (2009). CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART I DERIVATION OF FORMULAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (1), 3–20
ISO 690 Jaworski, Jacek, Boniecka, Marta, Nycz, Marcin. CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF STEEL COLUMNS WITH VARIABLE CROSS-SECTIONS PART I DERIVATION OF FORMULAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.1: 3–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue1/abstract-3.html