SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 8 (1) 2009 str. 21–30

Wojciech Gilewski, Paulina Obara

OCENA WRAŻLIWOŚCI SIŁY KRYTYCZNEJ PRĘTÓW ŚCISKANYCH NIEKONSERWATYWNĄ SIŁĄ OSIOWĄ

słowa kluczowe: stateczność, siła niekonserwatywna, wrażliwość
abstrakt: W pracy poddano ocenie siłę krytyczną w pręcie wspornikowym poddanym działaniu niekonserwatywnej siły osiowej. Zastosowano statyczne i dynamiczne kryterium utraty stateczności przez bifurkację i flater. Wpływ parametru,α charakteryzującego obciążenie niekonserwatywne, przeanalizowano z punktu widzenia analizy wrażliwości.
pub/8_1_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, and Paulina Obara. "ESTIMATION OF SENSITIVITY OF CRITICAL LOAD OF RODS WITH NON-CONSERVATIVE AXIAL FORCE." Acta Sci.Pol. Architectura 8.1 (2009): 21–30.
APA Gilewski W. and Obara P. (2009). ESTIMATION OF SENSITIVITY OF CRITICAL LOAD OF RODS WITH NON-CONSERVATIVE AXIAL FORCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 8 (1), 21–30
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Obara, Paulina. ESTIMATION OF SENSITIVITY OF CRITICAL LOAD OF RODS WITH NON-CONSERVATIVE AXIAL FORCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2009, 8.1: 21–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume8/issue1/abstract-21.html