SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 8 (1) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 3–20
Jacek Jaworski, Marta Boniecka, Marcin Nycz
OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ I. WYPROWADZENIE WZORÓW
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 21–30
Wojciech Gilewski, Paulina Obara
OCENA WRAŻLIWOŚCI SIŁY KRYTYCZNEJ PRĘTÓW ŚCISKANYCH NIEKONSERWATYWNĄ SIŁĄ OSIOWĄ
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 31–40
Urszula Radoń
ANALIZA NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI KRATOWEJ
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 41–50
Wojciech Gilewski, Maciej Kieniewicz, Wojciech Radomski
O WRAŻLIWOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH W BELKOWYM WIADUKCIE PODWIESZONYM DO ŁUKU NA ZMIANY PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KONSTRUKCJI
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 51–57
Jan Radoń, Aleksandra Gryc, Agnieszka Sadłowska
OBLICZENIOWE PROGNOZOWANIE WZROSTU MIKROGRZYBÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).