SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (4) 2008 str. 3–14

Anna M. Grabiec, Robert Chutek

RODZAJ CEMENTU A WŁAŚCIWOŚCI BETONU SAMOZAGĘSZCZALNEGO

słowa kluczowe: beton samozagęszczalny, cement, superplasty&#-1279; kator, kompatybilność
abstrakt: Beton samozagęszczalny (BS) to kompozyt cementowy nowej generacji. Jego projektowanie i wykonawstwo wymagają szczególnej staranności, aby uzyskać wymagane właściwości mieszanki betonowej. Jest wrażliwy nawet na minimalne zmiany składu i warunków otoczenia przy wykonywaniu go zarówno w laboratorium, jak i na budowie. Dobór składników do betonu samozagęszczalnego – szczególnie cementu i superplasty&#-1279;katora, które współdziałają ze sobą we właściwy sposób, jest istotny w technologii tego betonu. W badaniach przedstawionych w artykule zastosowano cztery rodzaje cementu, różniące się właściwościami &#-1279;zycznymi i chemicznymi oraz składem fazowym, i sprawdzono ich kompatybilność z superplasty&#-1279;katorem nowej generacji, oceniając właściwości wykonanych z nich mieszanek betonowych i betonów.
pub/7_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grabiec, Anna M., and Robert Chutek. "CEMENT TYPE AND PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETE." Acta Sci.Pol. Architectura 7.4 (2008): 3–14.
APA Grabiec A.M. and Chutek R. (2008). CEMENT TYPE AND PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (4), 3–14
ISO 690 Grabiec, Anna M., Chutek, Robert. CEMENT TYPE AND PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.4: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue4/abstract-3.html