SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (4) 2008 str. 15–23

Adam P. Kozioł

BADANIE CZASOWEJ I PRZESTRZENNEJ MAKROSKALI TURBULENCJI W KORYCIE O ZŁOŻONYM PRZEKROJU POPRZECZNYM

słowa kluczowe: koryta otwarte, koryta złożone, turbulencja, wiry, pomiary
abstrakt: Przedstawiono czasową i przestrzenną makroskalę turbulencji obliczoną na podstawie pomierzonych chwilowych wartości podłużnej składowej prędkości w pionach dwudzielnego trapezowego przekroju koryta. Chwilowe wartości prędkości mierzono w korycie głównym i na terenie zalewowym dla trzech napełnień. Badania wykazały, że czas osiągnięcia wartości zero przez funkcję autokorelacyjną wynosił od 0,78 do 11,98 s, a wartości makroskali czasowej zmieniają się w przedziale od 0,07 do 1,15 s. W trzech wariantach, niezależnie od głębokości, występująjednakowe tendencje wartości względnej długości makrowirów na głębokości. Względne długości makrowirów (0,1–2,5) są większe na terenach zalewowych niżw korycie głównym, na terenie zalewowym największe występują w pobliżu koryta głównego, a najmniejsze nad dnem koryta głównego.
pub/7_4_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozioł, Adam P.. "INVESTIGATION OF THE TIME AND SPATIAL MACRO-SCALE OF TURBULENCE IN A COMPOUND CHANNEL." Acta Sci.Pol. Architectura 7.4 (2008): 15–23.
APA Kozioł A.P. (2008). INVESTIGATION OF THE TIME AND SPATIAL MACRO-SCALE OF TURBULENCE IN A COMPOUND CHANNEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (4), 15–23
ISO 690 Kozioł, Adam P.. INVESTIGATION OF THE TIME AND SPATIAL MACRO-SCALE OF TURBULENCE IN A COMPOUND CHANNEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.4: 15–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue4/abstract-15.html