SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (3) 2008 str. 43–50

Ivan Kernytskyy, Bohdan Diveyev, Jurij J. Vybranets, Nazar Kernytskyy

WYKORZYSTANIE DYNAMICZNYCH AMORTYZATORÓW WIBRACYJNYCH W CELU REGULOWANIA CHARAKTERYSTYK WIBRACYJNYCH WALCÓW WIBRACYJNYCH

słowa kluczowe: model matematyczny, walec wibracyjny, dynamiczny amortyzator wibracyjny
abstrakt: W artykule zaproponowany został model matematyczny niezbędny dla rozli­czania i optymalizacji dynamicznych amortyzatorów wibracyjnych maszyn skomplikowa­nych konstrukcyjnie. Za pomocą opracowanego modelu opartego na równaniach różnicz­kowych staje się możliwa efektywna analiza i optymalizacja różnych parametrów maszyn oraz ich właściwości dynamicznych.
pub/7_3_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kernytskyy, Ivan, et al. "USING OF DYNAMIC VIBRATION ABSORBERS FOR REGULATION OF VIBRATING COMPACTOR VIBRATION PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Architectura 7.3 (2008): 43–50.
APA Kernytskyy, I. et al. (2008). USING OF DYNAMIC VIBRATION ABSORBERS FOR REGULATION OF VIBRATING COMPACTOR VIBRATION PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (3), 43–50
ISO 690 Kernytskyy, Ivan, et al. USING OF DYNAMIC VIBRATION ABSORBERS FOR REGULATION OF VIBRATING COMPACTOR VIBRATION PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.3: 43–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue3/abstract-43.html