SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (3) 2008 str. 35–42

Jacek Mądrawski

PODBUDOWY DROGOWO-BUDOWLANE Z BETONÓW POPIOŁOWO-CEMENTOWYCH NA KRUSZYWIE RECYKLINGOWYM

słowa kluczowe: kruszywo recyklingowe, podbudowa drogowa
abstrakt: Kruszywa są ważnym składnikiem mieszanki betonowej, stanowią bowiem około 2/3 jej objętości. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na beton zmniejszają się za­soby naturalnych złóż kruszyw. Poszukuje się więc rozwiązań alternatywnych wykorzy­stania kruszyw odpadowych. Zastosowanie kruszywa recyklingowego powoduje jednakże pogorszenie właściwości betonu, w tym między innymi wzrost skurczu i nasiąkliwości oraz zmniejszenie wytrzymałości. Celem badań było określenie możliwości ponownego wyko­rzystania odpadów budowlanych i popiołów lotnych do produkcji podbudów budowlanych i drogowych.
pub/7_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mądrawski, Jacek. "ROAD SUBBASES CONSTRUCTED USING FLY-ASH, CEMENT AND RECYCLED AGGREGATES." Acta Sci.Pol. Architectura 7.3 (2008): 35–42.
APA Mądrawski J. (2008). ROAD SUBBASES CONSTRUCTED USING FLY-ASH, CEMENT AND RECYCLED AGGREGATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (3), 35–42
ISO 690 Mądrawski, Jacek. ROAD SUBBASES CONSTRUCTED USING FLY-ASH, CEMENT AND RECYCLED AGGREGATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.3: 35–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue3/abstract-35.html