SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (3) 2008 str. 3–12

Zuzanna Borcz, Kamila Adamczyk

OBIEKTY OPIEKI SPOŁECZNEJ WZNOSZONE W PRZESZŁOŚCI NA TERENACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA

słowa kluczowe: Dolny Śląsk, wieś, budynki opieki społecznej
abstrakt: Na terenach wiejskich występują obiekty o funkcji nierolniczej, m.in. domy opieki społecznej, ośrodki rehabilitacji, zakłady lecznictwa specjalnego. Budynki te wyróż­niają się z otoczenia dużą kubaturą oraz formą architektoniczną, dominując nad zabudową wsi. W pracy przedstawiono trzy przykłady takich obiektów, zaprojektowanych w przeszłości i wzniesionych na ten cel. Są one zlokalizowane w województwie dolnośląskim: w stre.e podmiejskiej Wrocławia w miejscowości Małkowice, na obrzeżu miasta Ząbkowice Ślą­skie oraz w małej wsi Brzostowo. Przez wiele lat nie były użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lecz na przykład jako szkoły lub domy mieszkalne, a obecnie wracają do funkcji pierwotnej.
pub/7_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borcz, Zuzanna, and Kamila Adamczyk. "THE COMPLEXES OF SOCIAL SECURITY HOMES BUILT ON RURAL TERRAINS." Acta Sci.Pol. Architectura 7.3 (2008): 3–12.
APA Borcz Z. and Adamczyk K. (2008). THE COMPLEXES OF SOCIAL SECURITY HOMES BUILT ON RURAL TERRAINS. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (3), 3–12
ISO 690 Borcz, Zuzanna, Adamczyk, Kamila. THE COMPLEXES OF SOCIAL SECURITY HOMES BUILT ON RURAL TERRAINS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.3: 3–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue3/abstract-3.html