SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (3) 2008 str. 23–34

Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk

WPŁYW RÓŻNEJ GRUBOŚCI I KONSTRUKCJI ŚCIAN NA PRACĘ STATYCZNĄ MONOLITYCZNYCH ZBIORNIKÓW PROSTOPADŁOŚCIENNYCH

słowa kluczowe: zbiorniki prostopadłościenne, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
abstrakt: W pracy przedstawiono porównanie wielkości i rozkładu ugięć oraz momen­tów zginających dla trzech monolitycznych zbiorników prostopadłościennych o identycz­nych wymiarach, różniących się między sobą jedynie grubością i konstrukcjąścian. Dwa zbiorniki miały ściany w całości o jednakowej grubości (h = 0,25 m i h = 0,5 m), a trzeci miałściany w dolnej części o grubości 0,5 m, a w górnej 0,25 m. Zmiana grubości nastąpiła skokowo w połowie wysokości ścian. Przeprowadzone obliczenia dotyczyły zbiorników stojących na gruncie, napełnionych cieczą. Uwzględniono również obciążenie ścian tem­peraturą.
pub/7_3_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczkowski, Wiesław, and Anna Szymczak-Graczyk. "THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT THICKNESS AND THE CONSTRUCTION OF WALLS ON THE STATIC WORKS PERPENDICULAR MONOLITHIC TANKS." Acta Sci.Pol. Architectura 7.3 (2008): 23–34.
APA Buczkowski W. and Szymczak-Graczyk A. (2008). THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT THICKNESS AND THE CONSTRUCTION OF WALLS ON THE STATIC WORKS PERPENDICULAR MONOLITHIC TANKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (3), 23–34
ISO 690 Buczkowski, Wiesław, Szymczak-Graczyk, Anna. THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT THICKNESS AND THE CONSTRUCTION OF WALLS ON THE STATIC WORKS PERPENDICULAR MONOLITHIC TANKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.3: 23–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue3/abstract-23.html