SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (3) 2008 str. 13–21

Anna Cała, Iwona Orzechowska-Szajda

LOKALNY MATERIAŁ BUDOWLANY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY KRAJOBRAZ POLSKIEJ WSI

słowa kluczowe: wieś, budownictwo, materiały lokalne, regionalizm
abstrakt: Artykuł ma charakter przeglądowy. Poświęcony jest architekturze regional­nej oraz materiałom budowlanym, z których te budynki powstały. Prócz ogólnie przyjętych typów architektury regionalnej autorki chciałyby zwrócić również uwagę na z pozoru ni­czym niewyróżniającą się architekturę wiejską, która dzięki lokalnemu materiałowi bu­dowlanemu przyczynia się do zindywidualizowanej zabudowy w regionie i całościowym ładzie przestrzennym. Dlatego prócz typowych przykładów zabudowy regionalnej, jak architektura podhalańska czy sudecka, autorki przywołują również typowe polskie wsie z regionu kłodzkiego, w których lokalny kamień jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych, architektonicznych i dekoracyjnych.
pub/7_3_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cała, Anna, and Iwona Orzechowska-Szajda. "THE LOCAL BUILDING MATERIAL AS FACTOR THE FORMATIVE SCENERY OF POLISH VILLAGE." Acta Sci.Pol. Architectura 7.3 (2008): 13–21.
APA Cała A. and Orzechowska-Szajda I. (2008). THE LOCAL BUILDING MATERIAL AS FACTOR THE FORMATIVE SCENERY OF POLISH VILLAGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (3), 13–21
ISO 690 Cała, Anna, Orzechowska-Szajda, Iwona. THE LOCAL BUILDING MATERIAL AS FACTOR THE FORMATIVE SCENERY OF POLISH VILLAGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.3: 13–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue3/abstract-13.html