SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 7 (3) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008 str. 3–12
Zuzanna Borcz, Kamila Adamczyk
OBIEKTY OPIEKI SPOŁECZNEJ WZNOSZONE W PRZESZŁOŚCI NA TERENACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 13–21
Anna Cała, Iwona Orzechowska-Szajda
LOKALNY MATERIAŁ BUDOWLANY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY KRAJOBRAZ POLSKIEJ WSI
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 23–34
Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk
WPŁYW RÓŻNEJ GRUBOŚCI I KONSTRUKCJI ŚCIAN NA PRACĘ STATYCZNĄ MONOLITYCZNYCH ZBIORNIKÓW PROSTOPADŁOŚCIENNYCH
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 35–42
Jacek Mądrawski
PODBUDOWY DROGOWO-BUDOWLANE Z BETONÓW POPIOŁOWO-CEMENTOWYCH NA KRUSZYWIE RECYKLINGOWYM
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 43–50
Ivan Kernytskyy, Bohdan Diveyev, Jurij J. Vybranets, Nazar Kernytskyy
WYKORZYSTANIE DYNAMICZNYCH AMORTYZATORÓW WIBRACYJNYCH W CELU REGULOWANIA CHARAKTERYSTYK WIBRACYJNYCH WALCÓW WIBRACYJNYCH
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).