SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (2) 2008 str. 51–58

Renata Gubańska

KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE DOLNOŚLĄSKICH ZAŁOŻEŃ PAŁACOWO-FOLWARCZNYCH

słowa kluczowe: Dolny Śląsk, typologia, układy przestrzenne, założenie pałacowo-folwarczne
abstrakt: Zespoły pałacowo-folwarczne kształtowały się przez stulecia. Stosunkowo wcześnie pojawiły się na terenie Dolnego Śląska i bardzo intensywnie rozwijały się, przede wszystkim ze względu na wysokiej klasy gleby występujące na tym terenie. Dolnośląskie wiejskie struktury osadnicze, w których powstawały założenia folwarczne bądź pałacowo-folwarczne, charakteryzują się bardzo interesującymi układami ruralistycznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono trzy podstawowe typologie: 1) na podstawie analiz dotyczących układów ruralistycznych osiedli wiejskich określono relacje między folwarkiem a wsią; 2) po szczegółowym rozpatrzeniu kompozycji przestrzennych wybranych założeń pałacowo-folwarcznych podano typologię ze względu na przestrzenny układ zabudowy; 3) analizom poddano funkcje poszczególnych folwarków, na podstawie których wyróżniono typologię pod względem funkcji reprezentacyjno-gospodarczej. Należy pamiętać, że zespoły folwarczne, mimo że stanowiły niezależne i samowystarczalne jednostki terytorialne, to zawsze były nierozłączne z kompozycją przestrzenną pozostałej części wsi. Wywierały znaczny wpływ nie tylko na ruralistykę danej miejscowości, ale także na jej architekturę.
pub/7_2_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gubańska, Renata. "SPATIAL COMPOSITIONS OF LOWER SILESIAN MANSION/GRANGE COMPLEXES." Acta Sci.Pol. Architectura 7.2 (2008): 51–58.
APA Gubańska R. (2008). SPATIAL COMPOSITIONS OF LOWER SILESIAN MANSION/GRANGE COMPLEXES. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (2), 51–58
ISO 690 Gubańska, Renata. SPATIAL COMPOSITIONS OF LOWER SILESIAN MANSION/GRANGE COMPLEXES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.2: 51–58.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue2/abstract-51.html