SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (2) 2008 str. 39–50

Konrad Podawca, Michał Tupacz

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY METODAMI (VE-BE I STOLIKA ROZPŁYWOWEGO). BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

słowa kluczowe: beton, mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, stolik rozpływowy
abstrakt: W artykule przedstawiono porównanie wyników badania konsystencji metodą Ve-Be, stosowaną na podstawie PN-88/B-06250, i stolika rozpływowego wprowadzoną wraz z normą PN-EN 206-1 w 2003 roku. Celem badań było otrzymanie matematycznej zależności pomiędzy dwiema metodami badania konsystencji mieszanki betonowej: metody Ve-Be oraz metody stolika rozpływowego.
pub/7_2_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad, and Michał Tupacz. "ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN METHODS (THE VE-BE METHOD AND THE PROPAGATION TABLE METHOD). OF EXAMINING THE CONSISTENCE OFACONCRETE MIX." Acta Sci.Pol. Architectura 7.2 (2008): 39–50.
APA Podawca K. and Tupacz M. (2008). ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN METHODS (THE VE-BE METHOD AND THE PROPAGATION TABLE METHOD). OF EXAMINING THE CONSISTENCE OFACONCRETE MIX. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (2), 39–50
ISO 690 Podawca, Konrad, Tupacz, Michał. ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN METHODS (THE VE-BE METHOD AND THE PROPAGATION TABLE METHOD). OF EXAMINING THE CONSISTENCE OFACONCRETE MIX. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.2: 39–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue2/abstract-39.html