SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (2) 2008 str. 3–12

Janusz Urbański

WPŁYW TURBULENCJI STRUMIENIA NA ROZMIARY LOKALNEGO ROZMYCIA NA MODELU JAZU

słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, jaz, lokalne rozmycie
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań rozmyć na modelu jazu z płaskim zamknięciem zasuwowym, niecką do rozpraszania energii i poziomym, płaskim umocnieniem dna w dolnym stanowisku. Długość umocnionego dna była zmienna i wynosiła 0,50, 1,00 i 2,00 m. Model wykonany był w korycie o przekroju prostokątnym szerokości 1,0 m. Jako materiał rozmywalny wykorzystano piasek sortowany (d50 =1,1 mm). W trakcie doświadczeń wykonywano pomiary głębokości rozmycia i chwilowych wartości prędkości w przekroju na końcu umocnień. Wyniki doświadczeń umożliwiły dokonanie oceny wpływu wartości wybranych charakterystyk turbulencji strumienia na rozmiary tworzącego się rozmycia. Wydłużanie umocnień dna w dolnym stanowisku zapewnia redukcję turbulencji strumienia, a tym samym powoduje spowolnienie rozwoju rozmycia w czasie i ograniczenie rozmiarów wyboju.
pub/7_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Janusz. "INFLUENCE OF TURBULENCE OF FLOW ON SIZES LOCAL SCOUR ON WEIR MODEL." Acta Sci.Pol. Architectura 7.2 (2008): 3–12.
APA Urbański J. (2008). INFLUENCE OF TURBULENCE OF FLOW ON SIZES LOCAL SCOUR ON WEIR MODEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (2), 3–12
ISO 690 Urbański, Janusz. INFLUENCE OF TURBULENCE OF FLOW ON SIZES LOCAL SCOUR ON WEIR MODEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.2: 3–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue2/abstract-3.html