SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (2) 2008 str. 23–38

Paweł Galas, Dariusz Kiziewicz

ANALIZA NOŚNOŚCI PODŁOŻA WYBRANYCH STÓP FUNDAMENTOWYCH CENTRUM WODY SGGW W WARSZAWIE WEDŁUG PN-81/B-03020 ORAZ EUROKODU 7

słowa kluczowe: posadowienie bezpośrednie, stany graniczne, nośność podłoża gruntowego, prekonsolidowane grunty spoiste
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń nośności podłoża gruntowego dla wybranych stóp fundamentowych budynku Centrum Wody SGGW w Warszawie przeprowadzone według normy polskiej oraz Eurokodu 7. Wyniki obliczeń pokazują, że postępowanie według metodyki podanej w obu normach prowadzi do uzyskania odmiennych wyników. Przyczyną są różnice w wartościach i sposobie uwzględniania częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz różnice w wartościach poszczególnych współczynników uwzględnianych we wzorze na całkowitą wartość oporu granicznego podłoża gruntowego.
pub/7_2_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Galas, Paweł, and Dariusz Kiziewicz. "THE ANALYSIS OF BEARING CAPACITY OF SELECTED PAD FOUNDATIONS OF WATER CENTER BUILDING OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW BASED ON PN-81/B-03020 AND EN 1997-1 EUROCODE 7." Acta Sci.Pol. Architectura 7.2 (2008): 23–38.
APA Galas P. and Kiziewicz D. (2008). THE ANALYSIS OF BEARING CAPACITY OF SELECTED PAD FOUNDATIONS OF WATER CENTER BUILDING OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW BASED ON PN-81/B-03020 AND EN 1997-1 EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (2), 23–38
ISO 690 Galas, Paweł, Kiziewicz, Dariusz. THE ANALYSIS OF BEARING CAPACITY OF SELECTED PAD FOUNDATIONS OF WATER CENTER BUILDING OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW BASED ON PN-81/B-03020 AND EN 1997-1 EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.2: 23–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue2/abstract-23.html