SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (2) 2008 str. 13–22

Sadżide Murat-Błażejewska, Janina Zbierska, Agnieszka Ławniczak, Jolanta Kanclerz, Jerzy Kupiec, Mariusz Sojka

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WODNYCH A ZASOBY WODNE ZLEWNI NIZINNEJ

słowa kluczowe: jaz piętrzący, zasoby wodne, retencja czynna
abstrakt: W pracy przedstawiono zmienność przepływów rzeki Samicy Stęszewskiej w profilu Stęszew (o powierzchni zlewni 109 km2) w latach hydrologicznych 2001-2007. Rozkład odpływów w analizowanym profilu był zależny od eksploatacji jazu piętrzącego wody Jeziora Niepruszewskiego. Badania wykazały, że w podobnych latach pod względem opadów atmosferycznych (2001 i 2007) współczynnik nieregularności przepływów rzeki w profilu Stęszew był 10-krotnie niższy w 2001 roku (piętrzenie) niż w 2007 roku (brak piętrzenia jeziora). Również współczynniki przepływów miesięcznych w 2001 roku były dużo niższe (od 0,59 do 1,55) niż w 2007 roku, w którym współczynniki te wahały się od 0,27 do 3,72. Piętrzenie wody w Jeziorze Niepruszewskim za pomocą jazu w 2001 roku zwiększało prawie dwukrotnie retencję czynnąjeziora.
pub/7_2_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Murat-Błażejewska, Sadżide, et al. "EXPLOITATION OF WATER INFRASTRUCTURE IN ASPECT OF WATER RESOURCES OF LOWLAND RIVER CATCHMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 7.2 (2008): 13–22.
APA Murat-Błażejewska, S. et al. (2008). EXPLOITATION OF WATER INFRASTRUCTURE IN ASPECT OF WATER RESOURCES OF LOWLAND RIVER CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (2), 13–22
ISO 690 Murat-Błażejewska, Sadżide, et al. EXPLOITATION OF WATER INFRASTRUCTURE IN ASPECT OF WATER RESOURCES OF LOWLAND RIVER CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.2: 13–22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue2/abstract-13.html